Ελιές Καλαμών ξιδάτες

Ψωμί και ελιά και …
(συνταγή για έναν μεγάλο ντενεκέ ανοξείδωτο, ειδικό για ελιές, χωρητικότητας 13 κιλών)
Συλλέγουμε τις ελιές (νυχάτες Καλαμών) από το δέντρο. Βγάζουμε όλα τα φύλλα και όσες ελιές είναι χαλασμένες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές που έχουν προσβληθεί από δάκο.

Περισσότερα